header_ptf2017.jpg

 

ZGŁASZANIE PRAC ORYGINALNYCH NA KONFERENCJĘ

 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zgłaszania prac oryginalnych do prezentacji podczas konferencji do 15 lutego 2017 r. Najlepsze z nich zostały przedstawione w formie 10-minutowych prezentacji ustnych.

Organizatorzy dołożą starań aby pełny tekst najlepszej zgłoszonej pracy został opublikowany w czasopiśmie Phlebological Review (zobacz wytyczne publikacji).

Poniżej publikujemy streszczenia zgłoszonych prac oryginalnych:

- pobierz teksty streszczeń w .pdf